Foreldresupport:   Ring: 116 123 (tast 2)

Fagråd

Catharina Elisabeth Arfwedson Wang

Professor og spesialist i klinisk psykologi ved UiT, Norges arktiske universitet
Styremedlem i 1001 dager fra 2017 - 2019

Inger Pauline Landsem

1.amanuensis ved UiT, Norges arktiske universitet, Institutt for helse og omsorgsfag, Bachelor i sykepleie og Master i barnesykepleie.
Styremedlem i 1001 dager fra 2018 -2022

KRISTIN HÅLAND

Jordmor/PhD og seksjonsleder ved Seksjon for gravide og familier Blå Kors, Skien.
Styreleder i 1001 dager fra 2020 - 2022

Hvorfor bidrar du frivilling inn i fagrådet?

Fokus på perinatal psykisk helse er et av de viktigste tiltakene vi har for å styrke foreldreskapet og bidra til god utvikling og sunn helse hos barna. Jeg kan bidra med faglig kompetanse fra forskning og implementering av lavterskeltiltak og mestringstilbud til nybakte foreldre og de minste barna.
Jeg tror på et Fagråd hvor deltakerne har ulike typer kunnskap å spille inn. Min erfaring er spesielt relatert til samspillsveiledning av nye foreldre, og møter med potensielt sårbare foreldre til syke og/eller for tidlig fødte spedbarn.

Jeg er glad for å være med inn i fagrådet fordi jeg har stor tro på det viktige arbeidet Landsforeningen 1001 dager gjør. Gode og kunnskapsbaserte tiltak til kvinner i svangerskap, ved fødsel og i barseltiden virker direkte inn på både parforhold, familien og ikke minst for den viktige starten i livet til de aller minste barna. Perinatale mental helse er livsviktig arbeid, - det handler om fremtiden vår!
Kristin Håland
Blå Kors

Bli medlem

Vil du bli støttemedlem?

Kr 100,- for 2024.

Ditt medlemskap hjelper oss i møte med politikere og beslutningstagere.

Organisasjoner som ønsker å bli medlem kan sende en e-post til info@landsforeningen1001dager.no

1001-takk

Du kan nå støtte oss gjennom Vipps!

Skriv navn og e-post i kommentarfeltet. Bruk vårt nr.:

505593