Foreldresupport:   Ring: 116 123 (tast 2)

Lavterskeltilbud i Norge

Vi jobber med å kartlegge tilbud i Norge, dessverre tar dette tid. Kontakt din fastlege for å få informasjon om tilbud i ditt lokalområde. Takk for tålmodigheten.

Tromsø 

Oslo

Ålesund, Molde, Ulstein & Kristiansund

Barneblikk skal utvikle tverrfaglege helsestasjonar/familieteam for tettare oppfølging av gravide og familiar med barn i førskulealder der ein av dei vaksne har problem med rus eller har psykiske vanskar. Tverrfaglege helsestajonar/ familieteamet skal hjelpe foreldra med å redusere belastninga for barna. Mange familiar som har/har hatt rusproblem eller psykiske vanskar har behov for ulike hjelpetilbod, og tverrfaglege helsestasjon/familieteamet skal være ein «los» og hjelpar i samarbeid med tenestene i kommuna og spesialisthelsetenesta.

Les mer

Bærum akutthjelp for småbarnsforeldre

Vi er en del av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Hensikten er å gi rask og lett tilgjengelig hjelp på et tidlig tidspunkt. Tilbudet gjelder aldersgruppen 0-23 år.  Alle familier kan i perioder ha bekymringer knyttet til psykisk helse, sosiale utfordringer, utvikling og konflikter. Tilbudet er gratis og vi har kort ventetid. PHT består av tre aldersinndelte team som er tverrfaglig sammensatt.  Henvendelser skjer via helsesykepleier/jordmor eller inntakstelefon.

Les mer

Har din kommune et lavterskeltilbud som ikke er listet her? Kontakt oss via skjemaet under så legger vi ut informasjon.

Bli medlem

Vil du bli støttemedlem?

Kr 100,- for 2024.

Ditt medlemskap hjelper oss i møte med politikere og beslutningstagere.

Organisasjoner som ønsker å bli medlem kan sende en e-post til info@landsforeningen1001dager.no

1001-takk

Du kan nå støtte oss gjennom Vipps!

Skriv navn og e-post i kommentarfeltet. Bruk vårt nr.:

505593