Foreldresupport:   Ring: 116 123 (tast 2)

Gratis lydbok: en bedre start

Forfatter Inger Pauline Landsem har jobbet med nyfødte og deres foreldre på Universitetssykehuset i Tromsø (UNN) i 20 år. Hun er klinisk spesialist i intensivsykepleie til syke nyfødte og for tidlig fødte barn, har skrevet en master om hvordan man kan gjenkjenne smerter hos denne pasientgruppen og har tatt en PhD på evaluering av et foreldreveiledningsprogram for foreldre til svært for tidlig fødte barn.

I tillegg er Inger Pauline mor til to voksne gutter og erfarte selv hvor krevende det kan være å tre inn i rollen som mor da de var små. De siste 20 årene har hun vært spesielt opptatt av å dele kunnskap om mestringsfremmende veiledning av nye foreldre gjennom bruk av en internasjonal veiledningsmetodikk (NBO).

Hun er også styremedlem i LF 1001 dager – vi er så glade for at hun deler boken gratis slik at nye og vordende familier kan tilegne seg viktig kunnskap.

«Boka er viktig, lettlest og informativ» Solveig Marianne Nordhov, trebarnsmamma, overlege Phd. og leder ved barne og ungdomsavdelingen ved UNN.

«En klok, varm og nyttig bok basert på dagens kunnskap om spedbarns utvikling og behov. Anbefales!» Gunn Kristin Øberg, tobarnsmamma, barnefysioterapeut & professor.

Bli medlem

Vil du bli støttemedlem?

Kr 200,- for 2024.

Ditt medlemskap hjelper oss i møte med politikere og beslutningstagere.

Organisasjoner som ønsker å bli medlem kan sende en e-post til info@landsforeningen1001dager.no

1001-takk

Du kan nå støtte oss gjennom Vipps!

Skriv navn og e-post i kommentarfeltet. Bruk vårt nr.:

505593