Foreldresupport:   Ring: 116 123 (tast 2)

Nye styremedlemmer

Landsforeningen 1001 dager hadde i går et ekstraordinært årsmøte der nye styremedlemmer ble valgt inn. Et vamt velkommen ønskes ny styreleder Kristin Håland og ny politisk leder Inga-Marte Thorkildsen.  Kristin Håland er rådgiver i avdeling for livsløpsprogrammet, fagenhet for vold og overgrep ved Stine Sofies Stiftelse. Jordmor /PhD Inga-Marte Thorkildsen er tidligere barneminister og oppvekst- … Read more

Du kan nå støtte oss gjennom Vipps!

Skriv navn og e-post i kommentarfeltet. Bruk vårt nr.:

505593