Foreldresupport:   Ring: 116 123 (tast 2)

Å føde delvis alene eller uten partner på barsel

Det er et grunnleggende behov at den fødende får ha en partner eller en støtteperson som de har tillit til ved sin side.

Mange gravide er naturligvis engstelige nå. Tanken på å føde delvis alene eller være uten partner på barsel er for de fleste utfordrende. Å ha partner eller ledsager med seg under fødsel og på barsel et felles behov hos alle gravide uansett hvem de er eller hvor de kommer fra. Dette behovet endres ikke selv om vi er midt i en pandemi.

Vi i Landsforeningen 1001 dager er bekymret for at den usikkerheten som norske kvinner og deres partnere kjenner på nå føre til ytterlige strev. Vi var også før covid-19 bekymret for at kvinner med strev ikke ble fanget opp, og at dersom de ble fanget opp, ikke fikk tilgang til adekvat hjelp. Dette er ytterligere forsterket nå.  

Perinatal mentale lidelser er en av de vanligste komplikasjonene som følger av graviditet og etter fødsel. Dette er lidelser som faktisk kan påvirke i generasjoner, de kan ta og tar liv. Det er lidelser som ødelegger familier og forårsaker skilsmisser. Det er lidelser som kan hindre barns sjanse til å utvikle seg normalt. Det er ufrivillige, påtrengende og heftige situasjoner som utvikler seg raskt. Det er vondt, vanlig og fullt mulig å behandle dersom man har et helsesystem som er forberedt og har rett kunnskap.

Det å oppleve seg trygg og ivaretatt i fødsel og barsel er avgjørende for tiden som følger etterpå. Å føle seg utrygg under fødsel kan føre til psykiske helseproblemer. Perinatale mentale lidelser går ikke over av seg selv, de må behandles av en perinatal mental helse spesialist.

I den siste tiden har det vært diskutert om at fravær av partner på barsel vil kunne påvirke tilknytningen mellom den nyfødte og far eller medmor. Det er liten grunn til bekymring over dette, tilknytning er noe som skjer gjennom mange små øyeblikk over tid. Allikevel er det viktig å presisere at hvis mor ikke får hjelp med fysiske eller psykiske strev vil dette kunne påvirke hele familien.

Vi oppfordrer helsemyndigheten til å legge til rette for at partner eller ledsager kan bli med på både fødsel og barsel.  Vi foreslår å prioritere å vaksinere helsepersonell, innføre hurtigtester og gi partner et valg om å være i «barselkarantene» på sykehusrommet eller å dra hjem etter fødsel. Vi etterspør også en mer tydelig og tidlig kommunikasjon i møte med gravide familier.

Å legge til rette for god oppfølgning av perinatal mental helse i svangerskap og barseltid er avgjørende, det var viktig før, men enda viktigere nå under pandemien.  Uoppdaget og ubehandlet psykisk strev får konsekvenser for mor, partner og ikke minst for barnet, og dessverre vet vi at dette strevet kan vare i generasjoner.

Landsforeningen 1001 ber helsemyndighetene derfor å gjøre en ny vurdering av nåværende fødsel- og barselrestriksjoner. Dersom dette er umulig så sørg for at kvinner og familier har tilgang til umiddelbar perinatal mental helsehjelp og online støttegrupper. Dette er et minstekrav for å unngå ytterligere strev og for å hindre en ny type bølge; en perinatal mental helse bølge som rammer mødre, fedre og barn når de er på sitt mest sårbare – i starten av i livet.

Kjenner du på vanskelige følelser, søk hjelp tidlig. Prat med helsepersonell i dag. Mer info finner du her.

Bli medlem

Vil du bli støttemedlem?

Kr 100,- for 2024.

Ditt medlemskap hjelper oss i møte med politikere og beslutningstagere.

Organisasjoner som ønsker å bli medlem kan sende en e-post til info@landsforeningen1001dager.no

1001-takk

Du kan nå støtte oss gjennom Vipps!

Skriv navn og e-post i kommentarfeltet. Bruk vårt nr.:

505593