Foreldresupport:   Ring: 116 123 (tast 2)

Ingen systematisk oppbygging av kompetanse

Når kroppen er gravid og sjelen syk - Perinatal Mental Helse

Den 12.september var over 100 deltagere samlet til kurs hos RBUP øst og Sør i Nydalen. 

Les om hele seminaret i denne artikkelen skrevet av Anne-Kristine Bergem fra NPF. Artikkelen gir et viktig innblikk i det viktig fagfeltet perinatal mental helse. 

Lars Lien, leder av NPF uttalte » mødres psykiske helse må ivaretas, av hensyn til mødrene selv, resten av familien, men ikke minst for spedbarnets skyld.» Videre sier han» det har dessverre ikke vært noen systematisk oppbygging av kompetanse.» 

12.10.2022

Bli medlem

Vil du bli støttemedlem?

Kr 100,- for 2024.

Ditt medlemskap hjelper oss i møte med politikere og beslutningstagere.

Organisasjoner som ønsker å bli medlem kan sende en e-post til info@landsforeningen1001dager.no

1001-takk

Du kan nå støtte oss gjennom Vipps!

Skriv navn og e-post i kommentarfeltet. Bruk vårt nr.:

505593