Foreldresupport:   Ring: 116 123 (tast 2)

Årsmøte

Innkalling til årsmøte 2023

Det innkalles med dette til årsmøte i Landsforeningen 1001 dager.

Dato / tid / sted:

Mandag  12.juni Kl 20:00

Virtuelt møte

Foreløpig saksliste:

 1. Godkjenne årsmelding (legges frem av styret på årsmøtet)

 2. Godkjenne regnskap (legges frem av styret på årsmøtet)

 3. Behandle innkomne forslag (må sendes senest 11. juni)

  til info@landsforeningen1001dager.no)

 4. Fastsette kontingent (Forslag legges frem av styret på årsmøtet)

 5. Vedta budsjett (Forslag legges frem av styret på årsmøtet)

 6. Gjennomgang av årets

 7. Endringer i styret:

  a) styremedlem(mer) b) styreleder
  c) valgkomite

 8. Tilskudd og forvaltning

 9. Eventuelt

Vel møtt.
Mvh Styret i Landsforeningen 1001 dager
________________________________________________________________________________
Microsoft Teams-møte
Bli med fra datamaskinen, mobilappen eller romenheten
Klikk her for å bli med i møtet

 

Bli medlem

Vil du bli støttemedlem?

Kr 200,- for 2024.

Ditt medlemskap hjelper oss i møte med politikere og beslutningstagere.

Organisasjoner som ønsker å bli medlem kan sende en e-post til info@landsforeningen1001dager.no

1001-takk

Du kan nå støtte oss gjennom Vipps!

Skriv navn og e-post i kommentarfeltet. Bruk vårt nr.:

505593