Foreldresupport:   Ring: 116 123 (tast 2)

Mamma Mia – et selvhjelpsprogram

Mamma Mia er et kunnskapsbasert program laget for å fremme trivsel og helse i tiden før og etter fødselen.

Det å skulle bli mamma, særlig for første gang, kan sette følelsene i sving mer enn vanlig. Man blir fylt av spørsmål man kanskje ikke har tenkt over før, og når man prøver å finne svar skjønner man fort at de kan avhenge av hvem man spør.

Mamma Mia er laget for å gi deg best mulig kunnskap og støtte i denne tiden. Målet er at du skal føle deg trygg og trives i rollen din. Først under siste del av graviditeten og som nybakt mamma til en fantastisk skapning etterpå.

Derfor er samspill og kommunikasjon mellom deg og barnet i magen, og mellom deg og partneren en viktig del av programmet.

Selv det heter ”lykkelige omstendigheter” er ikke det å være gravid alltid en dans på roser. Kroppen forandrer seg, mange forskjellige hormoner er i sving og naturen tar på en måte over. Derfor lærer du også å takle negative tanker og følelser som kan komme.

Mamma Mia er laget av Changetech AS i samarbeid med Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP). Norske Kvinners Sanitetsforening har lisens til programmet og har gjennom flere år støttet utviklingen av programmet økonomisk med midler fra Scheiblers Stiftelse og egne fond.

Gå til det web-baserte selvhjelpsprogrammet Mamma Mia.

Bli medlem

Vil du bli støttemedlem?

Kr 200,- for 2024.

Ditt medlemskap hjelper oss i møte med politikere og beslutningstagere.

Organisasjoner som ønsker å bli medlem kan sende en e-post til info@landsforeningen1001dager.no

1001-takk

Du kan nå støtte oss gjennom Vipps!

Skriv navn og e-post i kommentarfeltet. Bruk vårt nr.:

505593