Foreldresupport:   Ring: 116 123 (tast 2)

Forskere mener helsepersonell ikke har god nok kunnskap på perinatal mental helse

NRK Dagsrevyen 5. april 2021 (link til reportasje er nederst)

British Journal of Psychiatry International publiserte nylig en artikkel om perinatal mental helse i Norge. 

Artikkelen konkluderte med at det er uklart hvilken helseinstans og faggruppe som eier ansvaret når en av foreldrene har et psykisk helseproblem. Mangelen på spesialiserte tjenester og dårlig definerte henvisningsveier hindrer ofte effektiv behandling av psykiske lidelser og utfordringer i perinatalperioden. 

Psykologspesialist / styremedlem i LF 1001 dager Gro Vatne Brean og overlege ved SUS Signe Dørheim intervjues i NRK Reportasjen. 

Takk til mamma Silje fra Bergen som står frem og deler sin historie. Vi er glade for at det går bra med dem nå. Dessverre opplever vi i LF 1001 at det er mange familier som ikke blir identifisert eller får kyndig hjelp. Dette medfører lidelse (som kan unngåes) for den enkelte familie. 

Vi har lenge vært bekymret over mangel på  psykiske helsetilbud til denne gruppen, og utdanningsmuligheter i perinatal mental helse. Vi trenger en nasjonal satsing i de kritiske 1001 dagene. Dette er spesielt viktig nå. Gravide og nye mammaer har blitt sterkt berørt av pandemien og dens restriksjoner. 

Nylig ble en meta analyse med 46 studier publisert. Globale estimater antyder at over en av fire gravide opplever depresjons symptomer på nivå som tilsvarer klinisk depresjon (25,6%). Nærmere en tredjedel opplevde i tillegg symptomer som tilsvarer klinisk angst. Anbefalinger var at screening må være høyeste prioritet.

Vi imøtekommer en dialog med helsemyndighetene snarest! 

Bli medlem

Vil du bli støttemedlem?

Kr 200,- for 2024.

Ditt medlemskap hjelper oss i møte med politikere og beslutningstagere.

Organisasjoner som ønsker å bli medlem kan sende en e-post til info@landsforeningen1001dager.no

1001-takk

Du kan nå støtte oss gjennom Vipps!

Skriv navn og e-post i kommentarfeltet. Bruk vårt nr.:

505593