Foreldresupport:   Ring: 116 123 (tast 2)

The Nordic Psychiatrist – Perinatal Mental Helse

1001 dager er antallet dager fra unnfangelse til barnet er to år. Psykiske lidelser hos mor er ikke uvanlig i denne perioden. Mental helse under svangerskap og etter fødsel er temaet for årets 2.utgave av The Nordic Psychiatrist.
Denne utgaven av The Nordic Psychiatrist markerer medlemsbladets tiårsjubileum. Bladet har blitt publisert to ganger i året siden 2012, og gis ut i samarbeid mellom de baltiske og de nordiske land.
 
Les hele utgaven her .

Bli medlem

Vil du bli støttemedlem?

Kr 100,- for 2024.

Ditt medlemskap hjelper oss i møte med politikere og beslutningstagere.

Organisasjoner som ønsker å bli medlem kan sende en e-post til info@landsforeningen1001dager.no

1001-takk

Du kan nå støtte oss gjennom Vipps!

Skriv navn og e-post i kommentarfeltet. Bruk vårt nr.:

505593