Foreldresupport:   Ring: 116 123 (tast 2)

Jeg føler at ungene mine fortjener en bedre pappa enn meg

Post Partum.

Aftenposten har laget en kortfilm om Mats. Når barnet kommer kjenner han ikke på den store gleden som han hadde forventet. Regi: Mats Bårtvedt Hansen

Filmen finner du her: 

https://www.aftenposten.no/video/i/O8aBKk/post-partum

Når far får depresjon

Svangerskap og barnets første år er en spennende tid som også fører med seg mye ansvar og nye utfordringer. Omlag 1 av 20 menn sliter med depressive plager i tiden rundt svangerskap og fødsel. Å streve med angstsymptomer er minst like vanlig og noen menn opplever symptomer på angst og depresjon samtidig. Det er viktig å vite at det er hjelp å få, og jo tidligere man søker hjelp, desto bedre blir resultatet for far og barn.

Symptomer på angst og depresjon

Det er normalt å være litt engstelig når partneren skal føde, men noen menn opplever uventede og uvelkomne tanker og følelser om farsrollen som kan ødelegge noe av farsgleden.

Hvis du er bekymret for deg selv eller din partner, er det lurt å snakke med legen din eller ringe hjelpetelefonen 116 123 (Mental Helse). Å få god hjelp på et tidlig tidspunkt gjør at du kommer deg fortere. Det er viktig å ikke ignorere eller “feie vekk” symptomer som noe man “bare må leve med”, for hvis du ikke søker hjelp kan problemet ditt bli verre. Som regel bør du søke hjelp hvis symptomene varer lenger enn to uker.

Det er forskjellige tegn og symptomer som kan tyde på depresjon og angst, blant annet:

o Konstant tretthet eller utmattelse
o Vedvarende hodepine og et høyt fysisk stressnivå, f.eks. muskelspenning
o Man mister interessen for sex
o Endringer i matlysten
o Søvnproblemer (uten sammenheng med barnets søvn)
o Vedvarende irritabilitet, sinne eller dårlig humør
o Følelsesmessig tilbaketrekning fra venner, familie, barnet eller partner
o Frykt for å gi barnet omsorg
o Man ønsker ikke å kommunisere med partneren, familie og venner
o Man føler seg isolert
o Bruk av alkohol eller narkotika i et forsøk på å “komme vekk” eller klare situasjonen o Tanker om selvmord og selvmordsatferd.

Kontakt 1001 dager:

Bli medlem

Vil du bli støttemedlem?

Kr 100,- for 2024.

Ditt medlemskap hjelper oss i møte med politikere og beslutningstagere.

Organisasjoner som ønsker å bli medlem kan sende en e-post til info@landsforeningen1001dager.no

1001-takk

Du kan nå støtte oss gjennom Vipps!

Skriv navn og e-post i kommentarfeltet. Bruk vårt nr.:

505593