Foreldresupport:   Ring: 116 123 (tast 2)

Lansering av europeiske retningslinjer

I forrige uke dro vi til Brussel for å lansere europas aller første retningslinjer for perinatal mental helse. 

Rise Up-PPD er en pan-europeisk forskningsgruppe som har jobbet i fire år med forskning og retninglinjer. Du kan lese mer om arbeidet her

Arbeidet begynte før pandemien kom, men resultatet av gruppens arbeide ble desto viktigere når vi så hvordan en slik verdenskrise påvirket mødre i verden. Dette gjaldt også i Norge, der hele 1 av 3 mødre kjente på depressive symptomer. 

Etter pandemien reagerte WHO raskt og lanserte egne anbefalinger og forslag til hvordan disse kunne integreres i eksisterende helsesystemer. 

LF 1001 dager ble invitert inn i arbeidet i 2020, da vi sårt trenger egne PMH retninglinjer i Norge. Både forskere og fagmiljø er enige i at perinatal mental helse ikke er satt i system i Norge og at hjelpen er tilfeldig og ofte ikke kunnskapsbasert.

Tirsdag 7.november fikk vi holde en times fremføring av våre funn foran to av parlamentets medlemmer. LF 1001 dager var representert sammen med Dr. Alain Gregoire (leder av Global Maternal Mental Health Alliance) og Professor Annett Bauer (London School of Economics). Dr. Gregoire har vært aktiv i å implementere PMH i Storbritannia og Prof. Bauer har laget to samfunnsøkonomiske rapporter (1) (2) som viser hva det koster å ikke ha PMH tjenester i sitt nasjonale helsetilbud.

Responsen vi fikk var overveldende og parlamentets to medlemmer sa de ville jobbe for at vårt tema på lik linje med «The green deal». Den globale gruppen Make Mothers Matter ledet oss gjennom møtet. 

Perintal mental health and early investment is essential. Care and the "green deal" must be prioritized given the current situation in the world.
Maria Noichl (S&D)
Member of European Parliament

Guidelines

Guidelines - kort versjon

Mødres psykiske helse må ivaretas, av hensyn til mødrene selv, resten av familien, men ikke minst for spedbarnets skyld.
Lars Lien
Leder Norsk Psykiatrisk Foreing (NpF)

Perinatal mental helse er et klassisk tverrfaglig felt som ofte faller mellom stoler, etater, direktorater og departementer. Det vi trenger nå er egne retningslinjer, et kompetansesenter, tilgang til utdanning slik at vi kan finne dem som har det vanskelig og tilby umiddelbar og kunnskapsbasert hjelp uansett grad av utfordringer. Skal vi få dette til er vi helt avhengige av at både opposisjon og regjering er enige, slik som i den Britiske kampanjen «The Critical 1001 days,» en kampanje som ikke har fått kutt i tilskudd til tross for landets nåværende situasjon. 

Fredag 10. november møtte vi statssekretær Ellen Rønning-Arnesen ved Helse- og Omsorgdepartementet. Vi overleverte de nye europeiske retningslinjene, WHO sine anbefalinger, samt retningslinjer fra vestlige land som Norge kan sammenligne seg med. 

Vi ønsker å takke både RiseUp-PPD, Make Mothers Matter gruppen og statssekretæren for gode møter. 

Bli medlem

Vil du bli støttemedlem?

Kr 100,- for 2024.

Ditt medlemskap hjelper oss i møte med politikere og beslutningstagere.

Organisasjoner som ønsker å bli medlem kan sende en e-post til info@landsforeningen1001dager.no

1001-takk

Du kan nå støtte oss gjennom Vipps!

Skriv navn og e-post i kommentarfeltet. Bruk vårt nr.:

505593