Foreldresupport:   Ring: 116 123 (tast 2)

Ny samarbeidsavtale

Vi har nylig inngått et samarbeid med interesseorganisasjonen Erfaringssentrum

Erfaringssentrum har som formål å bidra til utviklingen av et fagfelt for erfaringskompetanse og styrke bruker- og pårørendemedvirkning i helse-, sosial- og velferdstjenestene. Dette gjør de ved å styrke erfaringskonsulenter, frivillige og likepersoner, samt ved å bidra til at det er god kvalitet på brukermedvirkningen på individ-, tjeneste,- og systemnivå.

Hvert år arrangerer de konferansen «Sterkere Sammen» der erfaringskonsulenter møtes og  «Årets erfaringskonsulent» kåres. I år vant Cecilie Reinertsen Egeland for sitt arbeid i «Recoveryhjelpa» i Sandnes. Prisen ble overlevert av Helse- og Omsorgsminister Ingvild Kjerkhol. Generalsekretær Torbjørn Mohn-Haugen har også nylig gitt ut boken «Erfaringskonsulenten – funksjoner, roller og involvering.»

Vi har lenge ønsket å få erfaringskonsulenter ut i tjenestene. Dette tar dessverre litt tid da vi må finne midler til kursing, veiledning og koordinering av våre konsulenter. Vi håper at et samarbeid med Erfaringssentrum kan hjelpe oss med å få prosessen i gang på en god måte. 

Til alle som ønsker å bidra og takk for tålmodigheten. 

Jeg er glad for samarbeidet med Landsforeingen 1001 dager og gleder meg til å styrke arbeidet de gjør i forhold til likepersonsarbeid og bruk av erfaringskonsulenter i tjenestene.
Torbjørn Mohn-Haugen
Generalsekretær

Bli medlem

Vil du bli støttemedlem?

Kr 100,- for 2024.

Ditt medlemskap hjelper oss i møte med politikere og beslutningstagere.

Organisasjoner som ønsker å bli medlem kan sende en e-post til info@landsforeningen1001dager.no

1001-takk

Du kan nå støtte oss gjennom Vipps!

Skriv navn og e-post i kommentarfeltet. Bruk vårt nr.:

505593