Foreldresupport:   Ring: 116 123 (tast 2)

Innspillsmøte – barnets første tusen dager

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og barne- og familieminister Kjersti Toppe inviterer til innspillsmøte med tema barnets første tusen dager

Tiden fra unnfangelse til barnet er to år er av stor betydning for barnets senere helse og livssituasjon. Hvordan kan vi fremme god helse hos barn og foresatte i denne viktige perioden?  Det ønsker regjeringen innspill på og vil være tema for møtet.

Det skal holdes til sammen fire innspillsmøter i forbindelse med arbeidet med stortingsmelding om sosial utjevning og mobilitet.

De overordnede målene for meldingen er å:

  • Redusere forskjeller i levekår for barn og unge og deres familier
  • Øke sosial mobilitet – levekårsutfordringer skal ikke gå i arv.

Eksempler på overordnede diskusjonspunkter i dette møtet er foreldrestøtte og tilbud til målgruppen.

Alle som jobber med disse temaene er hjertelig velkomne på møtet. Det vil bli spennende innlegg og gruppediskusjoner som grunnlag for innspillsprosessen.

I tillegg til helse- og omsorgsministeren og barne- og familieministeren vil også statssekretærer fra Kunnskapsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet delta.

Praktisk informasjon:

Du melder deg på ved å sende e-post til sum@hod.dep.no innen 2.februar 2024.

Vi trenger navn, tittel og e-postadresse til den/de som meldes på.

Bekreftelse på deltagelse og informasjon om innspillsmøtet vil bli sendt ut kort tid etter at påmeldingsfristen er ute.

Dersom du ikke har anledning til å komme, men ønsker å gi innspill, så kan du sende disse på e-post til sum@hod.dep.no innen 1. mars 2024

Sted: Scandic Hotell Nidelven, Havnegata 3, Trondheim

Dato og klokkeslett: 13. februar 12:30-15:00
Dørene åpner 12:00 for registering og lett servering

Bli medlem

Vil du bli støttemedlem?

Kr 100,- for 2024.

Ditt medlemskap hjelper oss i møte med politikere og beslutningstagere.

Organisasjoner som ønsker å bli medlem kan sende en e-post til info@landsforeningen1001dager.no

1001-takk

Du kan nå støtte oss gjennom Vipps!

Skriv navn og e-post i kommentarfeltet. Bruk vårt nr.:

505593