Foreldresupport:   Ring: 116 123 (tast 2)

Ekstraordinært årsmøte

 

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte i Landsforeningen 1001 Dager – Mental helse under svangerskap og etter fødsel.

Dato: Torsdag 07. mars 2024
Tid: 19.00 – 19.30
Sted: Møtekobling: Ekstraordinært styremøte landsforeningen 1001 Dager | Microsoft Teams | Bli med i Meetup

 

Agenda:

 1. Åpning av møtet ved Beate Louise Lien, sekretær/ regnskapsfører.
 2. Godkjenning av innkalling og agenda
 3. Valg av møteleder og referent
 4. Rettelse av styresammensetningen
  • Diskusjon rundt nåværende sammensetning
  • Forslag om midlertidig lederposisjon til Gro Vatne Brean inntil egnet kandidat er funnet
  • Formell avstemning
 5. Endring av vedtekter
  • Presentasjon av foreslåtte endringer, inkludert ny tid for årsmøtet
  • Diskusjon og innspill fra medlemmene
  • Formell avstemning
 6. Eventuelt
 7. Avslutning av møtet

Bakgrunnen for møtet:

Dette ekstraordinære årsmøtet er innkalt for å gjøre nødvendige justeringer i styret, og for å gjøre endringer i vedtektene som vil tillate større fleksibilitet og effektivitet i vår drift. 

Vennligst bekreft din deltagelse senest 02.03.2024 til Beate.lien@gmail.com

Vi ser frem til din deltagelse!

Med vennlig hilsen,

Beate Louise Lien
Sekretær/ regnskapsfører
Landsforeningen 1001 Dager

 

Bli medlem

Vil du bli støttemedlem?

Kr 100,- for 2024.

Ditt medlemskap hjelper oss i møte med politikere og beslutningstagere.

Organisasjoner som ønsker å bli medlem kan sende en e-post til info@landsforeningen1001dager.no

1001-takk

Du kan nå støtte oss gjennom Vipps!

Skriv navn og e-post i kommentarfeltet. Bruk vårt nr.:

505593