Foreldresupport:   Ring: 116 123 (tast 2)

Høring; Representantforslag om valgfrihet for familiene

Denne uken har Landsforeningen 1001 dager levert høringsinnspill til familie- og kulturkomiteen om viktigheten av valgfrihet for familien når det kommer til fordeling av foreldrepermisjon.

Stortingsrepresentantene Silje Hjemdal, Himanshu Gulati og Sylvi Listhaug fremmet forslag i Dokument 8:137 S (2021–2022)

 FarLansforeningen 1001 dager støtter innspill levert av Ammehjelpen og Jordmorforbundet NSF.Landsforeningen 1001 dager støtter forslag:

  1. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om end- ring av lover og regelverk slik at det blir opp til det enkelte foreldrepar hvordan de vil fordele foreldre- permisjonen mellom seg.

  2. Stortinget ber regjeringen snarest foreta en evalue- ring av foreldrepermisjonsordningen som trådte i kraft 1. juli 2018. Evalueringen skal primært ta for seg foreldrenes erfaringer, barneperspektivet, pen- sjonskonsekvenser av at mange mødre tar ut uløn- net permisjon, helsemessige konsekvenser for mor samt erfaringer med amming som følge av end- ringen i fedre- og mødrekvoten.

Vi ønsker også å presisere at begge foreldre er like viktige i denne sårbare perioden. Far /partner bør ha sin egen kvote (uker mener vi ikke noe om på nåværende tidspunkt). Familier bør vies tillit til at de selv finner frem til den beste løsningen for sin egen familie.  Se hele høringsinnspillet her.

Bli medlem

Vil du bli støttemedlem?

Kr 100,- for 2024.

Ditt medlemskap hjelper oss i møte med politikere og beslutningstagere.

Organisasjoner som ønsker å bli medlem kan sende en e-post til info@landsforeningen1001dager.no

1001-takk

Du kan nå støtte oss gjennom Vipps!

Skriv navn og e-post i kommentarfeltet. Bruk vårt nr.:

505593