Foreldresupport:   Ring: 116 123 (tast 2)

Verdensdagen for mødres mentale helse

Hvorfor trenger vi en verdensdag for mødres mentale helse?

Tar vi vare på mammaer tar vi også vare på babyer! I mange land opplever så mange som 1 av 5 gravide og nye mødre psykiske utfordringer. Disse sykdommene går ofte ubemerket og ubehandlet, og kan ha tragiske og langsiktige konsekvenser for både mor og barn. Ny forskning viser at 1 av 3 mødre kjente på alvorlige depressive symptomer under pandemien i Norge.

Vi må jobbe med folkeopplysning for å redusere stigma.

Ingen er immune! Alle kvinner, uavhengig av kultur, alder, inntektsnivå og rase kan møte på utfordringer. Symptomer kan dukke opp når som helst under svangerskapet og de første 12 månedene etter fødsel. Det finnes effektive og kunnskapsbaserte behandlingsalternativer tilgjengelig for å hjelpe kvinner til å komme seg. Disse behandlingsalternativene er ikke satt i system i Norge.

Politisk påvirkning

Vårt mål er å drive med politisk påvirkning slik at alle kvinner, menn og familier får umiddelbar og kyndig hjelp ved behov.

Om å endre holdninger

Ingen helse uten mental helse! Økt bevissthet med mål å forbedre kvaliteten på omsorgen for kvinner som opplever alle typer utfordringer, og redusere stigmaet rundt mødres psykiske lidelse. Vi oppfordrer psykisk helsepersonell, venner og slektninger av nybakte mødre til å spørre gravide og nybakte mødre om hvordan hun egentlig har det og oppmuntre henne til å søke hjelp dersom hun har utfordringer.

Bli medlem

Vil du bli støttemedlem?

Kr 100,- for 2024.

Ditt medlemskap hjelper oss i møte med politikere og beslutningstagere.

Organisasjoner som ønsker å bli medlem kan sende en e-post til info@landsforeningen1001dager.no

1001-takk

Du kan nå støtte oss gjennom Vipps!

Skriv navn og e-post i kommentarfeltet. Bruk vårt nr.:

505593