Foreldresupport:   Ring: 116 123 (tast 2)

Delta i forskningsprosjekt

Vil du delta i forskningsprosjekt? Se hvilke studier som trenger respondenter nå:

 

Høyskolen i Kristiania

Tema: Spontanabort

Målgruppe: Kvinner og helsepersonell

Vil du delta i forskningsprosjektet om hvordan kvinner blir ivaretatt av det norske helsevesenet etter spontanabort?

Spørreskjema til kvinner som har opplevd spontanabort:

https://nettskjema.no/a/306333

Spørreskjema til helsepersonell:

https://nettskjema.no/a/306339

Ifølge Norsk gynekologisk forening inntreffer spontanabort i 10-15% av alle svangerskap og de fleste spontanaborter skjer i det første trimesteret (Den Norske Legeforeningen, 2021).

Norsk gynekologisk forening sier at kvinner med påvist spontanabort må bli møtt med stor grad av empati, støtte og informasjon (Den Norske Legeforeningen, 2021).

Men hva betyr denne empatien, søtten og informasjonen kvinnen får? Ordet Ivaretatt er velkjent verb de fleste har hørt før; ta hånd om og bli passet på. Ivaretatt er veldig viktig i denne undersøkelsen, da det viser til en omsorg i både den praktiske, men også den emosjonelle meningen.

Prosjektet fokuserer på å få en generell forståelse av hvordan kvinner opplever å bli ivaretatt av det norske helsevesenet etter spontanabort.

Prosjektet er gjennomført som en del av Bacheloroppgave i faget «BAO3200» ved Kristiania. Det er frivillig å delta i prosjektet, og du forblir anonym.

All informasjon blir slettet etter prosjektet er avsluttet 28.04.2023.

Tema: Fedres opplevelse av fødsel
 
Målgruppe: Fedre
 
Er du blitt pappa i løpet av de siste 18 månedene, eller kjenner du noen som er det?
 
 
Vi holder på med en viktig studie for å kartlegge fedres opplevelse av fødsel, og håper du vil dele informasjon om denne spørreundersøkelsen.
 
En barnefødsel vil for de fleste representere en naturlig og positiv hendelse, mens andre kan oppleve den som veldig belastende. Dette gjelder også fedre som har vært til stede under fødselen.
 
Per i dag kartlegges ikke fedres opplevelse av fødsel, og de som har vanskelige følelser i forhold til fødselen fanges dermed ikke opp slik at de kan få ekstra støtte eller hjelp.
 
Hovedhensikten med denne studien er å teste ut en ny metode for å oppdage de som strever med sine fødselserfaringer. Metoden er utviklet av britiske forskere og har i internasjonale studier vist seg å være nyttig.
Denne studien vil også gi oss verdifull kunnskap om hvordan helsepersonell best mulig kan ivareta fedre før, under og etter fødsel.
 
Studien er et samarbeidsprosjekt mellom Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Øst og Sør, Folkehelseinstituttet og Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning ved Rikshospitalet.
 
Hvem kan delta i studien?
Menn som har blitt far i løpet av de siste 18 månedene.
 
Det tar ca. 15 minutter å svare på spørsmålene: Vi er takknemlige for hjelpen, og del gjerne😀
 

Bli medlem

Vil du bli støttemedlem?

Kr 200,- for 2024.

Ditt medlemskap hjelper oss i møte med politikere og beslutningstagere.

Organisasjoner som ønsker å bli medlem kan sende en e-post til info@landsforeningen1001dager.no

1001-takk

Du kan nå støtte oss gjennom Vipps!

Skriv navn og e-post i kommentarfeltet. Bruk vårt nr.:

505593